Jury

Prof. Janusz M. Stefański

Janusz M. Stefański zaliczany jest do ściślej czołówki perkusistów jazzowych w Europie. W ciągu przeszło 40. letniej pracy jako perkusista, kompozytor i band-leader, zdobył sobie międzynarodowe uznanie w gronie muzyków i krytyków.

Zadebiutował  w  roku  1966  na  festiwalu Jazz  nad Odrą we Wrocławiu z zespołem Zbigniewa  Seiferta. Następnie współpracował z czołowymi polskimi grupami: Tomasz Stańko Quintet, Studio Jazzowe Polskiego Radia pod dyr. Jana „Ptaszyna” Wróblewskiego, Kwartet Zbigniewa Namysłowskiego, The  Quartet  (T. Szukalski,  S. Kulpowicz, P. Jarzębski), z którym to koncertował w 1980 roku w słynnym klubie „Village Vanguard” w Nowym Yorku.

Od 1973 roku współpracował również z kilkoma grupami w Niemczech i Austrii: Hans Koller Free Sound, Radio Jazz Group Stuttgart, Zbigniew Seifert Variouspheres. W 1981 roku podpisał  3-letni    kontrakt z Vienna Art Orchestra, z którą w ramach europejskiego tournee wystąpił na Jazz Jamboree w 1981 roku i Zaduszkach Jazzowych w Krakowie. 

Ogłoszenie stanu wojennego w Polsce, zaskoczyło Janusza Stefańskiego we Frankfurcie nad  Menem. Od tego czasu mieszka wraz z żoną – artystką-malarką oraz dwoma córkami w Niemczech. Do Polski przyjechał dopiero po 12-tu latach czyli w 1993 r., na koncerty jubileuszowe Zbyszka Namysłowskiego. W ciągu ostatnich 30. lat pobytu w Niemczech, grał w zespołach: Polski Jazz Ensemble (L. Żądło, V. Sendecki, B. Suchanek), Wolfgang Lackerschmid Mallet Connection, Heinz Sauer Quartet, Manfred Bründel Basslap, Emil Mangelsdorf Quartett.

Janusz Stefański brał udział w nagraniach archiwalnych w Big-Bandzie Radia NDR.

Współpracował również z takimi muzykami jak: Wolfgang  Dauner, Georg Grunz, Karl Berger, Michael Herr, Joachim Kühn, Ken Werner, Joachim Kaufmann, Jan Jarczyk, Jasper van`t Hof, Bob  Degen, Joerg Reiter, Joachim Kaufmann, Carla Bley, Dave Friedman, Frank Tusa, Rick Rosie, Vitold Rek, Steve Swallow, Miroslav Vitous, Albert Mangelsdorff, Woody Shaw, Kenny Wheller, Ack  van Rooyen, Jack Walwarth, Harry Beckett, Matthias Schubert, Adam Pierończyk, Christof Lauer, John Tchicai, Dave Liebman, Carlos Ward, Charlie Mariano, Paul Heller i wielu innych.

Od kilku lat prowadzi własny zespół Janusz M. Stefanski JazzArt. 

Jesienią 2009 roku odbył tournee koncertowe po Kanadzie jako członek International Polish Jazz Group.

Oprócz nagrań archiwalnych dla rozgłośni radiowych i telewizyjnych w Polsce, Czechach, Węgrzech, Austrii, Szwajcarii, Belgii, Danii, Niemczech i Kanadzie, Janusz Stefański nagrał ponad 70 płyt  i  CD, wystąpił na ponad 120 najważniejszych festiwalach jazzowych w Europie, Indiach i Kanadzie.

Skomponował muzykę do trzech filmów dla niemieckiej telewizji.

Obok działalności artystycznej, był on inicjatorem, organizatorem i dyrektorem artystycznym koncertów zamykających „Targi Książki 2000” we Frankfurcie nad Menem oraz „German-Polish Jazz  Jamboree 2005” we Frankfurcie z udziałem 30. muzyków jazzowych z obu krajów.

Janusz Maria Stefański jest laureatem Nagrody Jazzowej 2003, przyznanej przez Ministerstwo Nauki i Sztuki w Wiesbaden.

Od 1993 roku wykłada w klasie perkusji oraz prowadzi przedmiot teorii rytmu na Wydziale Jazzowym Wyższej Szkoły Muzycznej przy Uniwersytecie Johannesa Gutenberga w Moguncji.  

W lutym 2009 został uhonorowany tytułem „Profesor Uniwersytetu Johanna Gutenberga w Moguncji”.