Kontakt

Fundacja im. Zbigniewa Seiferta   

Aneta Norek-Skrycka
aneta.norek[at]zbigniewseifert.org   

Tomasz Handzlik
tomasz.handzlik[at]zbigniewseifert.org