Regulamin

Regulamin II edycji Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta (24-27 sierpnia 2016).


Regulamin

Regulamin II Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta, 24-26 sierpnia 2016 r. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, 27 sierpnia 2016 r. Kraków

1. Informacje ogólne

Organizatorem II Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta jest Fundacja im. Zbigniewa Seiferta. Konkurs przeznaczony jest dla skrzypków, altowiolistów i wiolonczelistów wszystkich narodowości, w wieku do 38 roku życia, wykonujących jazz i muzykę improwizowaną. Organizatorzy akceptują wszystkie rodzaje skrzypiec i altówki, w tym instrumenty akustyczne i elektryczne. Konkurs odbywa się w cyklu dwuletnim. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany instrumentu (grup instrumentów), któremu konkurs będzie dedykowany.

Zdobywcy I nagrody w poprzednich edycjach konkursu nie mogą ponownie brać udziału w konkursie.

2. Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu przyjmuje Organizator na podstawie dokładnie wypełnionego formularza dostępnego na stronie Organizatora www.seifertcompetition.com, zakładka Formularz aplikacyjny. Do formularza należy dołączyć:

- nagrania 3 utworów muzycznych w formacie mp3 (żaden z plików nie może przekroczyć objętości 20 MB),

- dwa zdjęcia kandydata (min. 1MB)

- krótki życiorys kandydata w języku polskim lub angielskim (max. 1500 znaków)

Kompletne zgłoszenie należy przesłać za pośrednictwem strony www.seifertcompetition.com w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2016 r. O wynikach wstępnych eliminacji wszyscy kandydaci zostaną poinformowani w terminie do 15 kwietnia 2016 r. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu ponoszą koszt opłaty kwalifikacyjnej w kwocie 50 Euro.

3. Wymagania repertuarowe

Istnieje dowolność wyboru repertuaru przesyłanego w formularzu aplikacyjnym (pre-eliminacja internetowa).

Zakwalifikowanych do półfinału kandydatów obowiązuje następujący program:

a. Wybrana przez kandydata kompozycja Zbigniewa Seiferta;

b. Dwa dowolnie wybrane utwory (możliwe kompozycje własne)

W czasie finału obowiązkowy program obejmuje:

a. Wybraną przez kandydata kompozycję Zbigniewa Seiferta;

b. Dwa dowolnie wybrane utwory (możliwe kompozycje własne).

UWAGA!!! Wybrane przez uczestników do występu w półfinale i finale utwory nie mogą się powtarzać.

Organizator dopuszcza wykonywanie utworów solo bez sekcji na każdym etapie przesłuchań, utwór solo może być także przesłany w formularzu aplikacyjnym (pre-eliminacja internetowa).

4. Nagrody

Organizator ustanawia trzy nagrody konkursu:

Pierwsze miejsce - 10.000 €

Drugie miejsce - 5.000 €

Trzecie miejsce - 2.000 €

O ostatecznym podziale nagród decyduje jury konkursu. Obowiązkiem laureatów jest udział w koncercie finałowym (27 sierpnia 2016 r.). Niedopełnienie tego warunku jest równoznaczne ze złamaniem regulaminu konkursu i skutkować będzie wykluczeniem z konkursu oraz odebraniem nagrody.

Nagroda specjalna:

Nagrodą specjalną II edycji Konkursu jest koncert, który odbędzie się 16 grudnia 2016 r.w Studio Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie. Koncert zorganizowany będzie przez Fundację Jazzarium, która jest Fundatorem nagrody i Program 2 Polskiego Radia, w ramach cyklu "Światowa Scena Jazzarium". Fundator nagrody zastrzega sobie prawo do wyboru laureata, który wraz ze swoim zespołem zaproszony zostanie do wykonania Koncertu. Koncert będzie nagrywany i transmitowany na antenie Programu 2 Polskiego Radia.

5. Przesłuchania konkursowe

Przesłuchania półfinałowe odbędą się w środę 24 sierpnia 2016 r. oraz w czwartek 25 sierpnia 2016 r. Występy finałowe, do których jury zakwalifikuje do 5 skrzypków, odbędą się 26 sierpnia 2016 r. Kolejność występów ustalona zostanie losowo i podana będzie do informacji przed rozpoczęciem półfinałów. Wszystkie przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności i transmitowane on-line.

6. Materiał nutowy

Materiał nutowy kandydatów zakwalifikowanych do przesłuchań w Konkursie powinien zostać przesłany najpóźniej do 18 lipca 2016 r. Nuty z podanymi tytułami i kompozytorami powinny zawierać sugestie wykonawcze oraz podstawowy zapis nutowy (melodia i zarys harmoniczny). Niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wykreśleniem kandydata z konkursu.

7. Zobowiązania Organizatora

Organizator zapewnia salę koncertową z pełnym nagłośnieniem, oświetleniem oraz obsługą techniczną.

Organizator zapewnia sekcję rytmiczną w składzie: fortepian, kontrabas, perkusja, z którą zakwalifikowani do konkursu kandydaci będą mogli przeprowadzić próbę przed przesłuchaniami półfinałowymi oraz finałowymi. Wszyscy uczestnicy konkursu występować będą z tą samą sekcją rytmiczną.

Organizator zapewnia zakwaterowanie w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach. Pozostałe koszty takie jak zakwaterowanie w Krakowie, podróż, wyżywienie czy ubezpieczenie (opcjonalnie) uczestnik pokrywa we własnym zakresie.

8. Postanowienia końcowe

Przed rozpoczęciem Konkursu, wszyscy kandydaci zostaną związani umową z Organizatorem.

Organizator zarejestruje wszystkie prezentacje konkursowe w formacie audio/video zastrzegając sobie prawo do swobodnego wykorzystania materiału w celu dalszej promocji Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w przypadku zakwalifikowania się zbyt małej liczby uczestników. Decyzje podjęte przez Jury w czasie wszystkich etapów Konkursu będą ostateczne i niepodlegające odwołaniu. Ostateczna interpretacja przepisów niniejszego regulaminu należy do Organizatora II Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta.

Kalendarium 2018

25.07
przesłuchania konkursowe
w Lusławicach (półfinały)
26.07
przesłuchania konkursowe
w Lusławicach (półfinały)
27.07
przesłuchania konkursowe
w Lusławicach (finał)
28.07
– koncert galowy w Krakowie

Więcej >>>

O konkursie

Zbigniew Seifert (1946-1979) to jeden z najwybitniejszych polskich muzyków jazzowych, obdarzony nieprzeciętnym talentem muzycznym, którego przedwczesna śmierć uniemożliwiła pełne rozwinięcie jego muzycznych możliwości i przekreśliła imponująco rozwijającą się światową karierę.

czytaj więcej

Regulamin

Regulamin III Międzynarodowego Jazzowego Konkursu Skrzypcowego im. Zbigniewa Seiferta, 25-27 lipca 2018 r. Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, 28 lipca 2018 r. Kraków

czytaj więcej

Nagrody

Nagrody 2020

10.000 EURO – I miejsce

5.000 EURO – II miejsce 

2.000 EURO – III miejsce

1.000 EURO – nagroda dziennikarzy

1.000 EURO – nagroda specjalna SAWP

Nagroda publiczności - koncert zorganizowany przez Fundację im. Zbigniewa Seiferta

Nagroda specjalna - koncert ufundowany przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach

czytaj więcej

Galeria

Zdjęcia Marka Karewicza

Fundacja-seiferta.jpgBaran.jpg Baran.jpgUM krakow.jpgKbf.jpgMalopolska.gif